10-300x200Fonteinkerk
Pres. Kennedylaan 15
8442 JE Heerenveen
Telefoonnr: 0513 627924

Aanvangstijden: Gewoonlijk 9.30 en 16.30 uur

Predikant

ds P. Groen
Telefoonnr. 0621943752
Privé: 0513 844643
Email: pgroen62@gmail.com

Koster
mevr. G.Hoksbergen-Cuperus
Telefoonnr: 0513 678089
Email: achoksbergen@home.nl

Kerkenraad
Scriba Claartje Kooijker-Drukker
Postbus 633 8040 AP Heerenveen
Telefoonnr: 0513 626770
Email: scriba@heerenveen.gkv.nl

Diaconie
Pieter Sierksma
Postbus 633
8040 AP Heerenveen
Telefoonnr: 0513 633460
Email: krd@psierksma.nl
Preekvoorziener
Jolanda Dijk
Telefoon: 0513 785163
Email: jolandawww@gmail.com
Redactie Fonteinnieuws 
Cees Engbers
Email: ceesengbers45@gmail.com

Ronella Bleijenburg
Email: info@ronella.nl

Webmaster
Email: webmaster@gkvheerenveen.nl

Beamer presentatie’s
Uw presentatie tijdens de preek kunt u mailen naar beamteam@gkvheerenveen.nl
(Email is alleen goed aangekomen zodra u een mail terug krijgt.)